"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

Sanctiuni mai dure pentru comerciantii si prestatorii la care se gasesc sume nejustificate image
" CASELE DE MARACAT SI NU NUMAI "

Sancțiunile aplicabile în situațiile în care, la controalele autorităților, sunt identificate sume nejustificate la utilizatorii de case de marcat daca comercianții și prestatorii care nu emit bonuri fiscale sau care le emit cu valori inferioare prețurilor de vânzare, precum și cei care introduc în sau scot din unități sume de bani fără documente justificative.

Pe deasupra, amenzile nu vor mai putea fi plătite la jumătate din cuantumul minim în termen de 15 zile.

Sancțiunile pentru situațiile în care la controale sunt găsite sume nejustificate - ca urmare a neemiterii bonurilor fiscale, a emiterii de bonuri cu valoare inferioară prețului de vânzare, a neînregistrării operațiunilor în perioada de defectare a casei de marcat sau a introducerii/scoaterii de sume fără documente justificative (altele decât cele pentru care se emit bonuri sau se dă rest clienților).

Mai exact, sancțiunile vor arăta așa:

  • amendă în cuantum de 2.000 lei (față de avertisment), în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi confiscarea sumei nejustificate;

  • amendă în cuantum de 5.000 lei (față de 1.500 lei), în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este de până la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi confiscarea sumei nejustificate;

  • amendă în cuantum de 6.000 lei (față de 2.000 lei), în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este cuprinsă între 300 lei şi 1.000 lei inclusiv, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi confiscarea sumei nejustificate;

  • amendă în cuantum de 12.000 lei (față de 10.000 lei), în situația în care suma nejustificată rezultată din săvârșirea contravenției este cuprinsă între 300 lei și 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal și/sau în registrul special la data și ora efectuării controlului ori la sfârșitul zilei, dacă fapta a fost săvârșită anterior datei controlului, precum și confiscarea sumei nejustificate;

  • amendă în cuantum de 15.000 lei (față de 5.000 lei), în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei, dar mai mică de 3% inclusiv din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi confiscarea sumei nejustificate;

  • amendă în cuantum de 30.000 lei (față de 20.000 lei), în situaţia în care suma nejustificată rezultată din săvârşirea contravenţiei este mai mare de 1.000 lei şi mai mare de 3% din valoarea totală a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, înregistrată de aparatul de marcat electronic fiscal şi/sau în registrul special la data şi ora efectuării controlului ori la sfârşitul zilei, dacă fapta a fost săvârşită anterior datei controlului, precum şi confiscarea sumei nejustificate.
Dacă într-un interval de 12 luni de la sancționare săvârștește o nouă contravenție din lista de mai sus, compania va fi sancționată cu dublul amenzii respective și sumele nejustificate vor fi confiscate.
În prezent, recidiviștii riscă aceeași amendă aplicată la prima abatere și, complementar, suspendarea activității pentru 30 de zile.

Iar dacă într-un interval de 12 luni săvârșește cel puțin două contravenții din lista de mai sus, pentru care a fost sancționată anterior de două ori, compania va fi sancționată cu triplul amenzii respective și sumele nejustificate vor fi confiscate. În plus, se va dispune suspendarea activității timp de 15 zile.
Aceste prevederi vor fi complet noi.
Totuși, dacă firma achită amenda, precum și o sumă egală cu de cinci ori amenda aplicată și de cinci ori suma nejustificată confiscată, suspendarea activității va înceta automat la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator.

În al doilea rând, pentru comercializarea caselor de marcat nesigilate cu sigiliul fiscal aplicat de persoanele autorizate de Ministerul Finanțelor, amenda va fi de la 5.000 la 15.000 lei (față de între 2.000 și 4.000 lei).

În al treilea rând, pentru comercializarea de aparate de marcat după retragerea dreptului de distribuție obținut de distribuitorul autorizat în baza autorizației, amenda va fi de la 10.000 la 20.000 lei (față de între 2.000 și 4.000 lei), plus confiscarea veniturilor obţinute.