faciliatile fiscale acordate in sectorul constructii incepind cu 2019 image
La data de 29 noiembrie 2018 s-a semnat Acordul dintre Guvernul României și Federația Patronatelor Societăților din Construcții pe următorii 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2019.

Domeniile de activitate conform codurilor CAEN, care să facă obiectul măsurilor privind acordarea facilităților fiscale în sectorul construcțiilor precum și condiția privind cifra de afaceri obținută de un operator economic, respectiv, ca cifra de afaceri obținută din activitatea în domeniul construcțiilor să reprezinte cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

Operatorii economici care desfășoară activități din cele menționate în Ordinul nr. 337/2007 al Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codurile CAEN care se regăsesc în diviziunile 41, 42, 43 din secțiunea F - ”Construcții”, în grupa 711 precum și în clasele: 2312, 2331, 2332, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2223,1623, 2512, 2511, 0811, 0812, 2351, 2352, 23991 beneficiază în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, de reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă, precum și de scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate în cazul condițiilor deosebite de muncă sau în cazul condițiilor speciale de muncă, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea acordul precizează că pentru sectorul construcții se va stabili începând cu 2019 un salariu minim brut lunar de 3.000 lei .

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a desfășurării activității în domeniul construcțiilor precum și în principalele domenii de producere a materialelor de construcții  beneficiază în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, de : 
- scutirea de la plata impozitului pe venit 
și 
- a contribuției sociale de sănătate precum și de reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale,

dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca angajatorii si angajatii care activeaza in domeniul constructiilor pentru a beneficia de facilitati fiscale . 


Angajatorii desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN menționate expres la art. 60 pct.5 din Codul fiscal și realizează cifră de afaceri din activitățile menționate în actul normativ în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar inclusiv și sunt realizate în baza contractului individual de muncă. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.

Scutirea se aplică începând cu luna în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5.

Facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5, 138^1, 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal se acordă tuturor angajaților, indiferent de activitatea prestată, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și se aplică de către angajator .

Contractele cu norma intreaga si salariu minim pe economie 3000 lei beneficiaza de scutiri insa daca acesta scade sub salariul minim pe economie dintr-un motiv sau altul nu mai beneficiaza de facilitati .

Contractele de munca cu timp partial beneficiaza de facilitati daca salarul brut nu scade dintr-un motiv sau altul sub minimul pe economie calculat ca pret pe ora  .

În aplicarea dispozițiilor art. 146 alin. (5^2) lit. e)2 din Codul fiscal, în cazul în care în cursul unui an fiscal se utilizează, potrivit legislației în materie, în aceeași perioadă mai multe valori ale salariului minim brut pe țară diferențiat în funcție de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în situația în care un angajat încheie două sau mai multe contracte individuale de muncă cu timp parțial de lucru cu angajatori care nu desfășoară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și cu angajatori care desfășoară astfel de activități, salariul minim brut pe țară luat în calcul este cel cu valoarea cea mai mică.

Începând cu data de 22.07.2019, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art.76 alin.(1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate prin raportare la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, respectiv, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Prin urmare, facilitățile se acordă pentru salariații angajați în construcții pe baza unui contract de muncă cu timp parțial numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul tarifar orar să fie cel puțin egal cu 17,928 lei.

De asemenea, începând cu data de 22 iulie 2019, în cazul îndeplinirii cumultative a condițiilor prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor de până la 30.000 lei lunar. Pentru partea care depășește plafonul de 30.000 lei nu se acordă facilitățile fiscale .

Directorii cu contract de mandat, administratorii societăților de construcții, membrii directoratului, cenzorii care desfășoară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal nu beneficiază de facilitățile fiscale, până în data de 21 iulie inclusiv, întrucât nu acționează în baza unui contract individual de muncă.

In cazul altor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 lei.

Facilitățile fiscale se acordă începând cu data de 22 iulie 2019, dacă este îndeplinită și condiția ca venitul brut lunar realizat de persoana fizică să fie cel puțin egal cu 3.000 lei. În cazul acestor categorii, nu se acordă facilitățile fiscale ce vizează contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator și de angajat, de acestea beneficiind doar angajații care activează în baza contractelor individuale de muncă, dacă sunt îndeplinite cumultativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal în vigoare începând cu data de 22 iulie 2019.


Facilitățile fiscale se acordă și persoanelor fizice detașațe pe teritoriul României, începând cu data de 22 iulie 2019, dacă entitatea la care sunt detașați desfășoară activități în domeniul construcțiilor, îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal și dacă aceasta efectuează plata drepturilor salariale pe perioada detașării.

Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașațe în afara României.