"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA"pentru : 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online . Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de la 5lei/Declaratia transmisa (valabil pt ab pe 12 luni)+90zile Gratuit. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real . Pret de la 10LEI/luna(valabil pt ab pe 12 luni)+90zile Gratuit. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA "

Anularea obligatiilor stabilite de ANAF generate de tichetele cadou acordate de firme altor persoane image
         Anularea obligațiilor stabilite de ANAF generate de tichetele cadou acordate de firme altor persoane decât angajaților proprii până la 31 decembrie 2020 . 

Președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi, 24 februarie, decretul privind promulgarea Legii pentru anularea unor obligații fiscale, act normativ care are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru anularea unor obligații fiscale stabilite de organul fiscal, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, a veniturilor din tichetele cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora, pentru perioadele fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Astfel, potrivit noii legi, se anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, și respectiv a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Anularea se aplică inclusiv în situația în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaților acestora în numele plătitorului de venit.
Organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii și asimilate salariilor veniturile din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora și încadrate în categoria veniturilor din alte surse și nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.
Diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării sumelor menționate, stinse prin plată, compensare, executare silită sau dare în plată în condițiile art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor. Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea pentru aceste sume începe să curgă de la data intrării în vigoare a acestei legi.
Anularea obligațiilor fiscale care fac obiectul acestui act normativ se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent sau la cererea contribuabilului, după caz, prin emiterea și comunicarea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, conform procedurii legale, aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul în care, anterior intrării în vigoare a acestei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligații de natura celor menționate, acesta revocă decizia de impunere și nu mai comunică decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidența analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere. Procedura de aplicare, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de prezenta lege se aprobă prin ordin al președintelui ANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.