"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" pt: 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online .Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de 5lei/declaratia transmisa pt ab-12 luni+90zile gratuite. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real .Pret de la 10LEI/luna valabil pt ab 12 luni+90zile gratuite. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

Impozit microintreprinderi 2023 image
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

Au fost modificate condițiile pentru încadrarea în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ( art. 47 alin. (1) din Codul fiscal ) , noile condiții cumulative fiind:

  •  societatea a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile (anterior plafonul era 1.000.000 euro) 
  • prevederea se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023; 
  • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale; 
  • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;

  • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal» din veniturile totale

  • are cel puțin un salariat, cu excepția situației prevăzute la art. 48 alin. (3) (condiţie nouă) adica este persoana juridica nou infiintata si care trebuie sa angajeze nu mai tarziu de 30 de zile ;

      Pina la 31.12.2023 ANAF accepta sa ai 3 firme la care esti actinar peste 25% si care sa plateasca impozit micro insa cu 01.01.2024 nu mai accepta decit o singura firma ( 1 " buc " ) .
     Practic cu 01.01.2024 anaf accepta doar o singura firma cu un actionar + mai multi actionari dar cu actiuni pina in 25% care sa plateasca impozit micro in loc de 3 .
 
Persoanelor juridice exceptate de la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor au fost adăugate :
  • societățile din domeniul bancar; 
  • societățile din domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv intermediere; 
  • societățile din domeniul jocurilor de noroc; 
  • societățile care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale(art. 47 alin. (3) din Codul fiscal ) . 
Prevederi micro pentru HoReCa .

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul HoReCa, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să aplice prevederile art. 52 din Codul fiscal (art. 47 alin. (2) din Codul fiscal).

În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul HoReCaobțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN aferente acestui domeniu, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II „Impozitul pe profit“, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

a) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale;
b) desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i);
c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile.

Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opțiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepțiile prevăzute la art. 52 din Codul fiscal (reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor în cursul anului).

Se menține cota de impunere de 1% și se elimină cota de 3%(art. 51 alin. (1) din Codul fiscal ) cu obligativitatea existenței cel puțin a unui salariat și a respectării tuturor celorlalte condiții .

Stabilirea cheltuielilor ce pot fi scazute din impozitului micro si orinea lor .

A fost stabilită ordinea de diminuare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (art. 56 alin. (1^8) - alin. (1^9) din Codul fiscal ) :

1. sponsorizările;
2. costul aparatelor de marcat electronice fiscale;
3. reducerea conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative ;

Pe perioada aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020, declarația informativă 107 se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor (art. 56 alin. (1^10) din Codul fisca )

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 până la data de 31 decembrie 2022, pot opta, prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1) din Codul fiscal, pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal .

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități a fost abrogată începând cu data de 1 ianuarie 2023 prin art. VI alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.