"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

care este conditia de baza pentru a aplica impozit micro image
Conditia principala pentru a aplica impoit micro este sa ai un salariat cu contract de munca cu norma intreaga sau mai multi salariati cu contracte partiale dar care insumate sa fica minim o norma .

In practica conditia trebuie indeplinita pentru un trimestru pentru a nu lasa loc la interpretari .

In 2023 se platea 1 % impozit micro cu conditia ca la 31.12.2022 sa fi avut un salariat cu norma intreaga si cifra de afaceri sub 500000 euro .

Cu 01.01.2024 se plateste 1% sau 3% in functie de conditiile stabilite de guvern mai multe amanunte aici si tot cu 01.01.2024 la micro ramane o singura firma in loc de trei ca pina acum .

Daca in timpul anului nu mai indeplinim conditia obligatorie atunci cu urmatorul trimestru se trece la impozit pe profit insa nu mai se poate intoarce la impozit micro daca conditia se indeplineste din nou .

 Explicatii cu lux de amanunte . 
Condiţii aplicabile de la 01.01.2023, cu verificarea datelor de la sfârşitul anului 2022 :
  •  a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale; Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul ponderii veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management în veniturile totale se vor lua în calcul aceleaşi elemente care constituie baza impozabilă - [articol 54 Cod fiscal]. 
  • are cel puţin un salariat [cu excepţia situaţiei persoanelor juridice române nou înfiinţate, care au un termen de 30 zile de la data înregistrării în registrul comerţului pentru îndeplinirea acestei condiţii] - [articol 48 alineat (3) Cod fiscal];
  • are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
Pentru respectarea ultimei condiţii, în cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN specifice domeniului HoReCa prevăzute în Codul fiscal, aceştia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozitul pe profit.

Pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Codului muncii.

Nou, începând cu anul 2023
Tot pentru respectarea condiţiei de a avea cel puţin un salariat, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă:

●perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile,
şi
● situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz contrar societatea este obligată să plătească impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită condiţia.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional! este opţional!

[articol 48 alineat (1) Cod fiscal]
Persoanele juridice române, pot opta  să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu anul fiscal următor: - dacă îndeplinesc, la 31 decembrie a anului anterior, condiţiile de microîntreprindere, prezentate anterior,
şi
- dacă (ulterior datei de 1 ianuarie 2023) nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

[articol 48 alineat (2) Cod fiscal]
Comunicarea opțiunii de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, se face până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea declaraţiei de menţiuni – formular 700. [articol 55 alineat (2) Cod fiscal]