"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

Cind deducem tva de pe un bon fiscal - Cerinte si conditii image
Se poate deduce TVA integral doar pe baza acestui bon?

Pentru a raspunde la aceasta intrebare, trebuie sa plecam de la urmatorul caz si intrebari .

Furnizorul produselor sau serviciilor trebuie sa fie platitor detva ? Da , trebuie .
Beneficiarul produselor sau serviciilor trebuie sa fie platitor detva ? Da , trebuie .
Deci , ambii parteneri trebuie sa fie platitori de tva .
 
"O societate platitoare de TVA achizitioneaza pe baza de bon fiscal produse cu o valoare de 1.200 lei TVA inclus, cu mentiunea CUI-ului pe bonul fiscal. "

La inregistrare in Saga s-a ales tipul documentului C Bon de casa cu cod fiscal".

Valoarea TVA inscrisa intr-un bon fiscal poate fi dedusa de catre cumparatornumai in situatia in care este indeplinita conditia de la punctul 69 alin. (6) din normele de aplicare ale art. 299 "Conditii de exercitare a dreptului de deducere" cu privire la inscrierea in cuprinsul bonului a codului de inregistrare TVA a cumparatorului 
"(6) Pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, in conformitate cu prevederile art. 319 alin. (12), (13) si (21) din Codul fiscal, daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completeaza cu cele ale pct. 67." Conform prevederilor art. 319 alin. (12)
"Persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol, precum si persoana impozabila care opteaza pentru emiterea facturii potrivit alin. (11) pot emite facturi simplificate in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) atunci cand valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii facturii este cursul prevazut la art. 290;
b) in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura conform alin. (2)."

Astfel, un bon fiscal trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente asa cum sunt enumerate la art. 319 alin. (21) pentru facturile simplificate "Facturile emise in sistem simplificat in conditiile prevazute la alin. (12) si (13) trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia; "Asa cum se poate constata din textul de lege, deducerea poate fi efectuata si in situatia in care bonurile fiscale indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, reglementate prin art. 319 alin. (13) cu o valoare mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro "

In urma consultarii Comitetului TVA instituit in temeiul prevederilor art. 398 din Directiva 112, prin ordin al ministrului finantelor publice se aproba ca persoana impozabila care are obligatia de a emite facturi conform prezentului articol, precum si persoana impozabila care opteaza pentru emiterea facturii potrivit alin. (11) sa inscrie in facturi doar informatiile prevazute la alin. (21), in urmatoarele cazuri, conform procedurii stabilite prin normele metodologice:
a) valoarea facturii, inclusiv TVA, este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in euro a valorii facturii este cursul prevazut la art. 290; sau
b) in cazul in care practica administrativa ori comerciala din sectorul de activitate implicat sau conditiile tehnice de emitere a facturilor face/fac ca respectarea tuturor obligatiilor mentionate la alin. (20) sau la alin. (23) sa fie extrem de dificila."

In situatia prezentata mai sus ., valoarea bonului fiscal este mai mare de 100 euro, dar mai mica de 400 euro, caz in care este indeplinita conditia referitoare la exercitarea dreptului de deducere, daca:
  • in bonul fiscal se regaseste codul fiscal al cumparatorului;
  • bunurile achizitioante sunt destinate realizarii de operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere si/sau neimpozabile, conform cerintelor de la art. 297 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal care se completeaza cu cele de la pct. 67 la care se face trimite prin pct. 69.

Pct. 67 alin. 1) are in vedere dreptul persoanei impozabile de a deduce taxa achitata sau datorata pentru bunurile/serviciile achizitionate destinate utilizarii in scopul operatiunilor prevazute la art. 297 alin. (4) din Codul fiscal, exercitarea acestui drept fiind un principiu fundamental al sistemului de TVA. Astfel, dreptul de deducere reglementat prin art. 297 din Codul fiscal face parte integranta din mecanismul TVA, fara a fi limitat sau interzis. Din acest motiv, asa cum rezulta chiar din textul normelor de aplicare "Acest drept se exercita imediat pentru totalitatea taxei aplicate operatiunilor efectuate in amonte. Pentru a beneficia de dreptul de deducere trebuie indeplinite in primul rand conditiile de fond, astfel cum rezulta din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, respectiv pe de o parte, cel interesat sa fie o persoana impozabila in sensul titlului VII din Codul fiscal si, pe de alta parte, bunurile sau serviciile invocate pentru a justifica acest drept sa fie utilizate in aval de persoana impozabila in scopul operatiunilor prevazute la art. 297 alin. (4) din Codul fiscal, iar in amonte, aceste bunuri sau servicii sa fie furnizate de o alta persoana impozabila."

Totusi trebuie avut in vedere , chiar daca este indeplinita conditia de la pct. 69 alin. (6) din normele de aplicare ale art. 299, exercitarea dreptului de deducere se limiteaza cu 50%, daca este cazul , conform cerintelor de la art. 298 "Limitari speciale ale dreptului de deducere", daca se cunoaste faptul ca achizitiile respective urmeaza a fi destinate utilizarii pentru un vehicul rutier motorizat, iar acel vehicul nu este utilizat, exclusiv in scopul activitatii economice sau daca este un autoturism care nu este prima achizitie a benefiarului .

Nota :
A se avea in vedere ca :

  •  limitarea dreptului de deducere cu 50% nu anuleaza obligatia de a intocmi documentelor obligatorii privind deductibilitatea de tva ( ex foilor de parcurs pentru avutovehicul ) .

  •  bonurile de combustibil care au inscrise codul fiscal se raporteaza in declaratia 394 iar valoarea lor "NU" trebuie sa depaseasca 100 euro pentru a putea exercita dreptul de deductibilitate conform HG nr. 84/2013 . 

  • bonurile fiscale considerate adica indendeplinesc conditiile unei facturi simplificate se transmit în sistemul e-factura la fel ca orice altă factură, confirmă MF

  • autovehicolele care produc venituri direct au drept de deducere a tva 100 % ( taxiuri , autoutilitare , autoturisme care sunt folosite la scoli de soferi , rent a car sau pentru care a fost emisa o licenta ) . 

  • autoturismele sau alte bunuri in general care au drept de deducere 100% desi nu sunt folosite pentru a obtine venuturi direct ( vezi primul autovehicul deducere 100% iar de la al doilea deducerea este 50% atat la tva ul de la achizitie cit si la restu de cheltuieli de pe durata vietii inclusiv amortizarea dar aceasta mai are o limita de 1500lei /luna ,  insa la vinzare tva ul este 100% de plata ) dar se dovedeste prin documente ca sunt folosite exclusiv pentru activitatea firmei pot sa piarda acest drept de deducere daca fiscul poate dovedi ca macar o singura data a fost incalcata acesta regula .