"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA"pentru : 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online . Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de la 5lei/Declaratia transmisa (valabil pt ab pe 12 luni)+30zile Gratuit. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real . Pret de la 10LEI/luna(valabil pt ab pe 12 luni)+30zile Gratuit. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA "

Rezumat .
Începând cu veniturile lui ianuarie 2023, Ordonanța nr.16/2022, care a modificat Codul fiscal, prevede că deducerea personală va avea două componente: deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară.

Deducerea personală de bază se acordă persoanelor care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului minim brut pe țară. Aceasta este stabilită diferențiat nu doar în funcție de venituri, ci și în funcție de persoanele aflate în întreținere, printre care se numără și copiii. Astfel, dacă în cazul deducerii de bază regula este că, pentru copii, aceasta se atribuie ambilor părinți, lucrurile stau diferit atunci când vine vorba de deducerea suplimentară.
Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
  •  15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al caror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară.
  • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ. Deducerea se acordă părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. „În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar. În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute, părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator”, este precizat în actul normative. Angajatorii trebuie să îi informeze pe salariații care dau aceste declarații că ele trebuie să reflecte realitatea și că declararea în fals este pedepsită penal.
         Atenție! Deducerea nu înseamnă că părinții vor primi câte 100 de lei pentru fiecare copil înscris la școală, ci că scade baza impozabilă cu 100 lei, ceea ce înseamnă un „câștig” de doar 10 lei.

In detaliu .
Potrivit Ordonantei nr. 16 publicata vineri 15.07.2022 in MOF cu numarul 176, actualul art. 77 din Codul fiscal care reglementeaza modul de calcul al deducerii personale de baza se modifica si va avea urmatoarea forma din 2023:

Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României, persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiția de rezidență au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.
Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de până la nivelul prevăzut la alin. (3) inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului tabel:

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste nivelul unui venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară nu se acordă deducerea personală de bază.
Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând
deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.
Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului sunt considerați întreținuți.
Suma reprezentând deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului,pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane.

modificari asupra deducerilor personale din 2023 - deducerea personala suplimentara image