"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

faciliatile fiscale acordate in sectorul constructii incepind cu 2023 image

În sectorul construcțiilor dar si in sectortul agroalimentar , din 2023 , salariu minim va fi de 4.000 de lei.

Incepând cu veniturile lunii ianuarie 2023 , salariul minim în sectorul construcțiilor , adică în cazul companiilor care au angajați care lucrează în cadrul vreuneia dintre activitățile enumerate prin codurile CAEN din art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, este de 4.000 de lei, iar asta indiferent dacă veniturile din aceste activități nu sunt foarte mari sau sunt zero în unele luni și indiferent dacă sunt sau nu eligibili angajatorii pentru aplicarea facilităților fiscale (constau în scutirea de impozit, de contribuția la sănătate și în aplicarea unei cote reduse a contribuției la pensii - 21,25%).

Referitor la aceste facilități fiscale, care sunt legate de acordarea salariului minim special (dar nu și invers), în sensul că o condiție de acordare a facilității e acordarea minimului special pentru fiecare angajat eligibil, e bine de știut că anul 2023 aduce o modificare ce nu ar trebui ignorată.
Prin OG nr. 16/2022 s-a decis ca, începând de la 1 ianuarie, sfera de aplicare a facilităților fiscale să se rezume doar la contractele de muncă, iar nu și la alte raporturi similare, precum e cazul contractelor de mandat, cazul zilierilor, ucenicilor ș.a.m.d., dar și la activitatea prestată în România doar.

Textul de lege in vigoare pina la data de 31.12.2022 .

„persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii”

Textul de lege in vigoare pina la data de 01.01.2023 .

persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru activitatea desfăşurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii”

Atenție! OUG 168/2022 prevede chiar în mod expres că neacordarea minimului de 4.000 de lei se sancționează, conform Codului muncii, cu amendă de la 300 de lei la 2.000 de lei. Totodată, pentru diferenţele de obligaţii fiscale rezultate ca urmare a recalculării contribuţiilor sociale şi impozitului pe venit se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Aplicarea facilităților fiscale din construcții nu se face raportat la toate veniturile din contractele de muncă încheiate de salariat, astfel că dacă obține venituri din salarii sub 10.000 de lei la fiecare angajator, iar toate celelalte condiții sunt bifate de acesta din urmă, atunci facilitățile fiscale se vor aplica la fiecare angajator (pragul de 30.000 de lei a fost micșorat prin OG 16). Facilitățile se pot aplica și contractelor part-time.

Datorita modificarilor facute de OG 16 , cu 01.01.2023 facilitatile se pot aplica pe sarite adica intr-o luna da in alta luna nu in functie de conditia de 80% din CA si de faptul ca angajatorul a obtinut venituri sau nu in luna respectiva .