"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

impozitul pe veniturile microintreprinderilor modificat de legea 296 din 2023 image
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;

b) 3%, pentru microîntreprinderile care:
1. realizează venituri peste 60.000 euro;
sau
2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:

 • 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator, 
 • 5829 - Activități de editare a altor produse software, 
 • 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 
 • 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 
 • 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 
 • 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 
 • 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 
 • 5590 – Alte servicii de cazare, 
 • 5610 - Restaurante, 
 • 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 
 • 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a., 
 • 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 
 • 6910 - Activități juridice - numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 
 • 8621 – Activități de asistență medicală generală, 
 • 8622 -Activități de asistență medicală specializată,
 • 8623 - Activități de asistență stomatologică, 
 • 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană.
 La articolul 51, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:

(4^1) CRESC veniturile peste 60000 euro si DESFASOARA activivitate din lista de mai sus . 

În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere depășesc nivelul de 60.000 euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 adica cele de mai sus ,
 începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 3% prevăzută la alin. (1) lit. b).(4^2) . 

sau

SCAD veniturile sub 60000 euro si NU mai desfasoara activivitate din lista de mai sus .

În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare de 1% prevăzută la alin. (1) lit. a).(4^3)

În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 obțin venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități.

La articolul 52, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Limitele fiscale prevăzute la art. 51 alin. (1), (4^1) și (4^2), precum și alin. (1) al prezentului articol se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent .

 Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:
Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilorPentru încadrarea în condițiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) și f), la art. 51 alin. (1), (4^1) și (4^2) și la art. 52 alin. (1) se vor lua în calcul aceleași elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.

Articolul 55, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
(5) Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opțiunii comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor .