"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan image
Declararea impozitului se face de către notari prin completarea şi depunerea formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, în care se evidenţiază, în mod distinct, impozitul încasat în condiţiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 17/2014.


Declaraţia se depune la organul fiscal central competent de către notarii publici, împreună cu ”Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale unei sume, reprezentând impozit suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan aferent lunii respective.
Informaţiile publicate de Agrointeligența – AGROINTEL.RO pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în PRIMUL PARAGRAF a sursei cu LINK ACTIV. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor, ca atare vom acționa în consecință.

Vânzarea unui teren agricol. Procedura ANAF pentru plata impozitului
Roxana Dobre - 17 februarie 2023 18:30


Facebook
WhatsApp
LinkedIn


Fermierii care vând terenuri agricole trebuie să plătească impozit pentru suma pe care o încasează în urma tranzacției. În acest articol vă spunem unde se achită impozitul, ce declarație trebuie să depuneți și care sunt termenele de declarare ale acesteia.
În acest articol:


Cum se face declararea impozitul pe venitul din vânzarea terenurilor
Cum pot achita impozitul fermierii care vând terenuri
Terenurile dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, exceptate de la impozit
Impozit pentru terenurile vândute mai devreme de 8 ani de la cumpărare
Impozitul la vânzarea unui teren agricol se achită în termen de 60 de zile
Reguli pentru persoanele juridice
Dacă vindeți un teren agricol statul vă percepe un impozit pe venit, conform Legii nr. 17/2014. Acesta se calculează în funcție de suma pe care ați obținut-o pe teren și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan şi se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), vineri, 17 februarie.


Citiți și: Piața terenurilor agricole în 2023 – prețuri. Suprafață de 100 ha, vândută cu 12.000 euro/ha


Cum se face declararea impozitul pe venitul din vânzarea terenurilor
Declararea impozitului se face de către notari prin completarea şi depunerea formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, în care se evidenţiază, în mod distinct, impozitul încasat în condiţiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 17/2014.


Declaraţia se depune la organul fiscal central competent de către notarii publici, împreună cu ”Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale unei sume, reprezentând impozit suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan aferent lunii respective.
Cum pot achita impozitul fermierii care vând terenuri
Impozitul poate fi plătit de către contribuabilul care vinde terenul fie la sediul biroului notarului public, în numerar sau prin intermediul unui terminal POS, fie prin virament bancar, în contul biroului notarial.


Terenurile dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, exceptate de la impozit
Important! În aplicarea art. 42 din Legea nr. 17/2014 nu se percepe impozit în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, cu excepţia contractului de vânzare.


Restituirea impozitului reţinut din transferul prin vânzare al terenurilor agricole situate în extravilan, datorat în conformitate cu prevederile art. 42 din lege, încasat de către biroul notarial şi virat la bugetul de stat, aferent unor tranzacţii desfiinţate ulterior achitării impozitului, se face la cererea contribuabilului de către organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul acesta, aplicându-se în mod corespunzător prevederile OMEF nr. 3.384/2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice.


Impozit pentru terenurile vândute mai devreme de 8 ani de la cumpărare
Conform art. 42 din Legea nr. 17/2014, alin.(1) terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligaţia plăţii de către vânzători a unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.


În vederea înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice, în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (2) din lege, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.