"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" pt: 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online .Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de 5lei/declaratia transmisa pt ab-12 luni+90zile gratuite. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real .Pret de la 10LEI/luna valabil pt ab 12 luni+90zile gratuite. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

E-factura devine obligatorie de la 01.01.2023

Faciliatile fiscale acordate in sectorul constructii incepind cu 2023 .

Facilitatile fiscale acordate in sectorul constructii incepind cu 2019 .

Contabilitatea in partida simpla sau dubla pentru PFA sau INTREPRINDERI INDIVIDUALE

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru a plati impozit 1% -microintreorinderi de la 01.01.2023

Principalele modificari aduse codului fiscal incepind cu data de 01.01.2023

Deductibilitate la amortizarea unui mijloc fix cit si deductibilitatea din punct de vedere a tva

Achizitii intracomunitare de bunuri second hand si care sunt obligatiile fiscale pentru cumparator

Fermierii pot depune online cereri de plată pentru campania 2023, până la 15 mai .

Modificări la Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION

Diurne conditii generale .

Cum depun declarația 112 societățile care au făcut prima angajare în contextul aplicării impozitului micro

Ce se intampla daca nu depui declaratiile fiscale pentru o firma?

Cum depui declaratiile fiscale la anaf ?

Ce declaratii trebuie depuse pina la 25 aprilie 2023 ?

Pina la data de 25 aprilie 2023 firmele trebuie sa depuna :
- declaratia 100 cu impozit microintreprindere sau impozit profit .
- declaratia 100 cu impozitul pe resurse
- declaratia 300 - tva
- declaratia 394 care are termen 30.04.2023 

Formulare pdf inteligent pentru transmiterea declaratii online

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm


CA807 Cerere de acord pentru finanţare, în baza H.G. nr. 807/2014 - publicat în data de 12.04.2021

C807 Formular ataşare documente, în baza H.G. nr. 807/2014 - publicat în data de 12.04.2021

CP807 Cerere de plată a ajutorului de stat, în baza H.G. nr.807/2014 - publicat în data de 12.04.2021


F1129 - Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) V.2.0.25 dată actualizare 06.02.2023


173 - Cerere privind grupul fiscal în domeniul impozitului pe profit. - publicat în data de 29.10.2021

Z01 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane juridice rezidente în România / Application for the issuance of the certificate of tax residence for resident legal persons in Romania - publicat în data de 26.04.2021

Z03 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România / Application for the issuance of the certificate of tax residence for individuals resident in Romania - publicat în data de 26.04.2021

Z05 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă / Application for the issuance of the certificate of tax residence for individuals resident in Romania carrying on an independent activity - publicat în data de 26.04.2021

Z07 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România / Application for the issuance of the certificate of tax residence for persons resident in Romania - publicat în data de 26.04.2021

Z09 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine / Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons - publicat în data de 26.04.2021

Z11 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente / Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by nonresident individuals - publicat în data de 26.04.2021

Z13 - Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine / Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment/designated permanent establishment of a foreign legal person - publicat în data de 26.04.2021

Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania - publicat în data de 07.04.2020

Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România
Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania - publicat în data de 07.04.2020

163 - Cerere de înscriere /radiere în /din Registrul entităţilor /unităţilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale - publicat în data de 01.04.2019
168 - Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune - actualizat în data de 04.01.2023
169 - DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR DE FIDUCIE (anexa 3) conform cu prevederile OPANAF 1193/ 2021 - publicat în data de 18.04.2022

169N - Declaraţie privind neconcordanţele între informaţiile privind beneficiarii reali, disponibile în Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor şi informaţiile deţinute de autorităţi/ entităţi raportoare (anexa 6) în conformitate cu OPANAF nr.1193/ 2021 - publicat în data de 18.04.2022

Declaraţii electronice (098)

Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 - 2020 - publicat în data de 28.09.2016

Transmitere declaraţii online sau electronic catre ANAF(017, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 119, 120, 130, 177, 179, 180, 205, 207, 222, 300, 301, 307, 311, 390, 392, 393, 394, 395, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 700, 710, 711, B900) - actualizat în data de 13.01.2023 (395)

Declaraţie 089 Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal

Formular C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA

Declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - publicat în data de 01.02.2019

Declaraţie D318 Cerere de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin.(2) din Codul fiscal - publicat în 19.10.2017

Declaraţie 319 Declaraţie de ajustare a pro-ratei - publicat în 04.12.2017

Formular S1055 înştiinţare privind modificarea exerciţiului financiar în baza art. 27 din legea contabilităţii

Notificare privind modificarea anului fiscal - publicat în data de 02.04.2020

Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit - publicat în data de 13.04.2020

Notificare/Cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii (D2, D3) - actualizat în data de 07.08.2020

Cerere de acordare a eşalonării la plată (D5) - publicat în data de 19.11.2020

Cerere de restructurare a obligaţiilor bugetare/Notificare privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare (D6) - publicat în data de 14.12.2020

Cerere de acordare a eşalonării la plată, în forma simplificată (D7) - publicat în data de 29.12.2021

Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat destinat rulării în ţigarete şi alte tutunuri de fumat (D9) - publicat în data de 11.01.2023

Declaraţie privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete (D10) - publicat în data de 11.01.2023

Cerere de acordare a eşalonării la plată (D8) - publicat în data de 12.07.2022

Situaţii financiare interimare trimestriale >=2018 - actualizat în data de 21.03.2022

Raportări contabile semestriale 2022 - publicat în data de 13.07.2022
Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2022 - publicat în data de 20.01.2023

Arhivă situaţii financiare anuale/Raportări anuale

Arhivă raportări contabile semestriale

Formulare S1001, 1100

Declaraţii electronice (Declaraţia unică (212), 200, 201, 204, 208, 209, 220, 221, 223, 224, 230, 600 603 ) - actualizat în data de 28.04.2022 (D603)

DAC6 - Formular utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării - publicat în data de 20.01.2021

Formulare pentru sistemul PATRIMVEN: P1000 - actualizat în data de 28.02.2022, P2000

Formularul F3000 - publicat în data de 24.08.2016

Formularul P4000, P5000

Formularul L153

C801 - Cerere de atribuire a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a ANAF - publicat în data de 16.07.2018

C802 - Cerere pentru obţinerea profilurilor de trecere a aparatelor de marcat electronice fiscale în funcţionare online - publicat în data de 30.03.2021

F4101 - Formulare utilizate pentru declararea în etapa pre-operaţionalizare a Registrului Aparatelor de Marcat Electronice Fiscale - publicat în data de 29.05.2018

F4102 - Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) instalate - publicat în data de 11.06.2018

F4103 - Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/ situaţia precum şi livrarea/achiziţia aparatelor de marcat electronice fiscale - publicat în data de 31.07.2018

F4105 - Notificare privind situaţia aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E la Metodologia şi procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa pre-operaţionalizare a Registrului), în conformitate cu OPANAF nr.4156/ 28.12.2017 - publicat în data de 07.08.2018

F4109 - Declaraţie privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate - publicat în data de 17.09.2018

F4110 - Declaraţie pe propria răspundere prin care utilizatorul declară că utilizează aparatul de marcat electronic fiscal instalat în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu OPANAF nr. 435/2021 - publicat în data de 30.03.2021

A4200 - aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conţinând registrul rapoartelor Z şi bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevăzut în secţiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 10.09.2018

A4201 - aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, în activitatea de schimb valutar, conţinând bonurile fiscale (sectiunea II.1) şi raportul Z (secţiunea II.5) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 14.01.2019

A4202 - aplicaţie pentru validarea fişierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, utilizate în activitatea de taximetrie conţinând registrul rapoartelor Z şi bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevazut în secţiunea II.2 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 14.01.2019

A4203 - aplicaţie pentru validarea fişierelor XML create de aparatele de marcat electronice fiscale altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conţinând bonurile fiscale (secţiunea II.3) şi raportul Z (secţiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018 - publicat în data de 10.09.2018

Cum poate anaf sa stie ce venituri impozabile nedeclarate are o firma dar si o persoaza fizica ?

Ce functionalitati suplimenatre aduce accesul facil la SPV ( Spatiul Privat Virtual )?

Cum arata interiorul SPV - ului daca se acceseaza ca user si daca se acceseaza cu semnatura electronica .

USER
sau
Semnatura electronica

Cind deducem tva de pe un bon fiscal cu produse sau servicii diverse dar de pe un bon de motorina - Cerinte si conditii

Scutiri de tva pentru anumite activitati de interes general si scutiri pentru alte activitati

TVA -ul la achizitiia intracomunitara de bunuri second hand si care sunt obligatiile fiscale pentru cumparator

Deductibilitatea la amortizarea unui mijloc fix si a TVA ului

Ce este codul de tva intracomunitar si cum se poate obtine ?

Cota TVA de 5% pentru panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încalzire

Ce avantaje au firmele platitoare de tva ?

Ce dezavantaje au firmele platitoare de tva ?

Cand devine o activitate( o afacere) platitoare de TVA ? Dar o persoana fizica ?

Cand datoreaza persoanele fizice tva pentru vanzarile de bunuri imobile

Noi reguli de tva pentru comerțul electronic în UE insa Unele se aplică din 2019 iar altele din 2021

Pina la 31.03.2024 trebuie sa alegi care din firme ramane la micro sau pina la 31.12.23 ??

Cind pot plati impozit pe veniturile microintreprinderilor ? Mai pot reveni la micro ?

Pentru HoReCa se schimba regulile cu 01.01.2023 pentru aplicarea impozitului micro .

Cum se face efectiv pas cu pas inregistrarea in one stop shop OSS ?

One Stop Shop sau OSS este optional pina la 10000 euro dar in acelas timp obligatoriu

Modificari asupra deducerilor personale din 2023 - deducerea personala suplimentara

Anularea obligatiilor stabilite de ANAF generate de tichetele cadou acordate de firme altor persoane

Schimbarea sediului social sau a domiciliului fiscal pentru o firma SRL , SA etc

Schimbarea sediului social sau a domiciliului fiscal pentru un pfa forma individuala

Cum pot sa incep o activitate ? In cazul de fata o activitate de transport ?

Cine se inregistreaza in sgr sau returo sau sistemul de garantie returnare

In ce conditii se pot obtine venituri daca se primeste indemnizatia pentru crestere copil

Care este plafonul pentru cas - pensie si cass -sanatate in 2023

Ce se intampla daca o persoana fizica isi ignora total obligațiile fiscale ?

Cati salariati poti avea ca Intreprindere Individuala si ce trebuie sa stii despre angajarea lor

Incasari si plati in numarar : Plafoane si Restrictii pina la 31.12.2023

E-factura devinde obligatoriu de la 01.01.2024

Fluxul documentelor , rolul contabilului dupa implementarea sistemului e-factura , termene si amenzi .