"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" pt: 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online .Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de 5lei/declaratia transmisa pt ab-12 luni+90zile gratuite. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real .Pret de la 10LEI/luna valabil pt ab 12 luni+90zile gratuite. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

cine se inregistreaza in sgr sau returo sau sistemul de garantie returnare image
1. Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?

Sistemul de Garanție-Returnare (“SGR”), unic la nivel național, reprezintă o modalitate prin care operatorii economici care introduc pe piaţa naţională din România produse ambalate în Ambalaje SGR (astfel cum acestea sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, cu modificările și completările ulterioare („HG nr. 1074/2021”) și mai jos) îndeplinesc responsabilitatea pentru preluarea, transportul şi reciclarea Ambalajelor SGR.

Implementarea, gestionarea, operarea și asigurarea finanțării SGR pe întreg teritoriul României este realizată de către RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A (“RetuRO”), în calitate de administrator SGR desemnat prin Hotărârea Guvernului nr. 1059/2022 privind desemnarea administratorului sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

2. Care este scopul înregistrării în SGR?

Înregistrarea Comercianților în SGR, în conformitate cu prevederile art. 5 din HG nr. 1074/2021, vizează colectarea informațiilor necesare în vederea organizării și realizării implementării și funcționării în România a SGR , reprezentând primul pas spre încheierea de către Comercianți a contractelor cu RetuRO și primirii de către aceștia a tarifului de gestionare prevăzut de prevederile legale aplicabile.

3. Cui i se adresează prezenta Procedură de înregistrare în SGR?
3.1 Categoria de operatori economici care au obligația de a se înregistra în SGR

Prezenta Procedură de înregistrare în cadrul SGR se adresează comercianților, persoane juridice autorizate să desfășoare activități de comercializare a produselor în Ambalaje SGR către consumatori sau utilizatori finali, cu titlu principal sau secundar (denumiți în continuare “Comercianți”).

Această categorie include persoanele juridice din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unităţile care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi („Comerciantii HoReCa”), precum și comercianții care fac disponibile pe piaţa naţională produse ambalate în Ambalaje SGR exclusiv prin intermediul unor platforme on-line („Comerciantii On-line”), precum și Comercianții care fac disponibile produse ambalate în Ambalaje SGR către consumatorii finali exclusiv prin intermediul automatelor.

Aveți obligația de a vă înregistra în SGR în măsura în care comercializați consumatorilor sau utilizatorilor finali produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l şi 3 l inclusiv, utilizate pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase, care vor purta marcajul SGR („Ambalaje SGR”).
Printr-un produs în Ambalaj SGR se înțelege o singură unitate de produs îmbuteliat într-un singur Ambalaj SGR.
În situația în care sunteți Comerciant de produse în Ambalaje SGR, dar vă încadrați și în categoria de producători, astfel cum aceasta este definită în cadrul HG nr. 1074/2021, trebuie să vă înregistrați separat în SGR și în calitate de producători. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Procedura de înregistrare în Sistemul de Garanție-Returnare – Producători, disponibilă la următoarea adresă www.returosgr.ro/inregistrare-producatori.

3.2 Tipuri de activități comerciale în cadrul cărora produsele comercializate sunt exceptate de la SGR

SGR nu se aplică produselor exportate, comercializate în magazine tip duty-free şi celor care se comercializează în mijloacele de transport internațional, astfel că nu sunteți supuși prezentei Proceduri de înregistrare în SGR în legătură cu aceste activități de comercializare a produselor în ambalaje care, în alte circumstanțe, ar fi îndeplinit criteriile de a fi considerate ca parte din SGR.
În situația în care desfășurați mai multe tipuri de activități de comercializare, unele pentru produse în Ambalaje SGR, altele pentru produse cărora, având în vedere specificul de comercializare, nu li se aplică SGR, rămâneți supuși prezentei Proceduri de înregistrare în legătură cu acele activități de comercializare care nu se încadrează în vreuna dintre situațiile de excepție anunțate mai sus.

3.3 Anumite excepții de la obligațiile de organizare a punctelor individuale de returnare
Potrivit art. 17 din HG nr. 1074/2021, sunt prevăzute anumite excepții de la obligațiile de organizare a punctelor de preluare prevăzute de actul normativ pentru Comercianți pentru Comercianții HoReCa, Comercianții Online, respectiv Comercianții care pun la dispoziția consumatorilor finali produse ambalate în Ambalaje SGR exclusiv prin automate.
De asemenea, Comercianții cu structuri de vânzare cu o suprafață mai mică de 200 de metri pătrați pot organiza astfel de puncte de preluare fie prin asociere cu alți Comercianți, fie în parteneriat cu unitatea administrativ teritorială relevantă.

4. Cum se realizează înregistrarea în SGR?
4.1 Termenul în care sunteți obligați să vă înregistrați în SGR
În calitate de Comerciant, sunteți obligat să vă înregistrați în SGR până cel târziu la data de 28 februarie 2023.
Comercianții care se înființează sau încep comercializarea de produse în Ambalaje SGR ulterior acestei date au obligația de a se înregistra în SGR cu cel puțin 30 de zile înainte de comercializarea produselor ambalate în Ambalaje SGR.
Neînregistrarea în SGR în termenele indicate mai sus se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Pe lângă sancțiunea amenzii contravenționale, Administrația Fondului de Mediu poate de asemenea suspenda temporar activitatea Comerciantului până la finalizarea procedurii de înregistrare.
4.2 Modalitatea de înregistrare în SGR
A. Deschiderea unui cont de utilizator al Comerciantului
Primul pas în înregistrarea în SGR este reprezentată de deschiderea de către un reprezentat al Comerciantului a unui cont de utilizator al Comerciantului, prin accesarea secțiunii “Comercianți – Înregistrare în SGR” sub-secțiunea intitulată “Utilizator nou”, disponibilă pe site-ul web al RetuRO la următoarea adresă portal.returosgr.ro.
În vederea deschiderii contului de utilizator al Comerciantului, reprezentantul Comerciantului va trebui să introducă codul de identificare fiscală (CUI) al Comerciantului și dacă respectivul Comerciant este sau nu plătitor de TVA. Pe baza codului de identificare fiscală (CUI) furnizat, câmpurile rămase corespunzătoare datelor de identificare ale Comerciantului vor fi completate automat, inclusiv cu denumirea, sediul social și numărul de ordine în Registrul Comerțului al Comerciantului, astfel cum aceste date sunt reflectate în baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Va trebui, de asemenea, furnizată o adresă de e-mail care va fi ulterior asociată cu contul de utilizator al Comerciantului.
Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail, precum și folosirea fără drept a unei adrese de email aparținând altei persoane sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.
Reprezentantul Comerciantului care parcurge acești pași pentru deschiderea contului de utilizator al Comerciantului trebuie să se asigure că datele de identificare ale Comerciantului sunt completate corect și, dacă este cazul, înainte de a trece la pasul următor, să efectueze toate ajustările sau corecțiile necesare. Numele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei de contact desemnate a Comerciantului în relația cu RetuRO vor fi, de asemenea, furnizate în acest moment. Totodată, reprezentantul Comerciantului care efectuează formalitățile de înregistrare va furniza în această etapă și numele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale reprezentanților legali ai Comerciantului care vor semna formularul de înregistrare și contractul ulterior care urmează să fie încheiat de Comerciant cu RetuRO.
În plus față de furnizarea datelor prevăzute mai sus, este necesară încărcarea unei copii a certificatului de înregistrare fiscală sau a certificatului de înregistrare în scopuri TVA al Comerciantului, după caz, în formatul acceptat.
După introducerea datelor necesare pentru deschiderea contului de utilizator, reprezentantul Comerciantului va avea obligația de a confirma că datele introduse sunt corecte, Politica de confidențialitate a RetuRO și Politica de utilizare cookie-uri, precum și de a accepta în mod expres prevederile prezentei proceduri de înregistrare în SGR, precum și Termenii și Condițiile Generale de utilizare a website-ului RetuRO, prin bifarea căsuțelor specifice în acest sens.
În vederea activării contului de utilizator, va fi transmis un e-mail pe adresa de e-mail furnizată, care va conține un link de validare. Activarea contului va permite utilizatorului să seteze parola contului pentru acces ulterior. Activarea contului de utilizator ca urmare a accesări link-ului de validare va da posibilitatea Comerciantului de a-l accesa de pe orice dispozitiv (telefon mobil, tabletă și/sau desktop).
Pentru definitivarea deschiderii contului de utilizator al Comerciantului este necesar să urmați instrucțiunile detaliate oferite pe ecran.
B. Conectarea la contul de utilizator
Pentru a accesa contul de utilizator al Comerciantului, este necesară furnizarea anumitor detalii sau informații, astfel cum au fost descrise mai sus prin accesarea secțiunii “ Comercianți – Înregistrare în SGR” sub-secțiunea intitulată “Conectare la contul dumneavoastră”, disponibilă pe site-ul web al RetuRO la următoarea adresă portal.returosgr.ro.
O condiție a utilizării contului de utilizator al Comerciantului este ca toate informațiile furnizate să fie corecte, actuale și complete.
Numele de utilizator utilizat pentru deschiderea contului, parola, precum și orice alte informații, trebuie tratate ca fiind confidențiale și nu trebuie să fie dezvăluite unor terțe părți. O atenție specială trebuie acordată atunci când contul de utilizator al Comerciantului este accesat de pe un computer public sau partajat, astfel încât alte persoane să nu poată vizualiza sau înregistra parola sau alte informații personale. Comerciantul va trebui să anunțe RetuRO imediat după ce a constatat orice divulgare sau utilizare neautorizată a numelui de utilizator și/sau a parolei.
C. Introducerea de date în contul de utilizator în vederea înregistrării în SGR
Ulterior deschiderii contului de utilizator al Comerciantului, va fi disponibilă secțiunea “Furnizare informații” și Comerciantul va trebui să furnizeze următoarele informații:
 1. numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate din partea Comerciantului în relația cu RetuRO la structura de vânzare. În cazul în care persoana responsabilă este diferită pentru fiecare structură de vânzare, trebuie furnizate toate informațiile relevante privind fiecare structură de vânzare,
 2. adresa şi suprafaţa fiecărei structuri de vânzare operate de Comerciant ca punct de desfacere, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (si optional longitudinea și latitudinea acestora),
 3. adresa şi detaliile de acces ale punctului de preluare a ambalajelor returnate și orarul de funcționare al punctului de preluare,
 4. modalitatea anticipată de preluare a ambalajelor returnabile de la deţinători: manual sau prin echipamente de preluare,
 5. numărul de produse în Ambalaje SGR comercializate cu amănuntul pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior (la opțiunea Comerciantului, aceste date pot fi completate defalcate pe fiecare structură de vânzare sau poate fi furnizat un număr total),
 6. numărul de produse în ambalaje SGR pe care Comerciantul anticipează că îl va comercializa în anul calendaristic în care este transmisă notificarea de înregistrare (la opțiunea Comerciantului, aceste date pot fi completate defalcat pe fiecare structură de vânzare sau poate fi furnizat un număr total),
 7. informații din care să rezulte dacă Comerciantul se încadrează la una dintre excepțiile enumerate în cuprinsul art. 17 din HG nr. 1074/2021.
Informațiile menționate mai sus la lit. (e) și (f) vor fi completate pentru anul calendaristic anterior (Date reale) și, respectiv anul curent (Date prognozate), celui în care este definitivată procedura de înregistrare a Comercianților în SGR (la data înregistrării, astfel cum este menționat în secțiunea 5 de mai jos). Astfel, de exemplu, în măsura în care procedura de înregistrare este definitivată în 2023, datele completate vor corespunde anului calendaristic 2022 (Real) și 2023 (Prognoză).
Pentru parcurgerea și definitivarea prezentei etape din cadrul procedurii de înregistrare în SGR este necesar să urmați instrucțiunile oferite pe ecran. Numai după ce au fost furnizate toate informațiile menționate mai sus va fi posibilă parcurgerea următoarelor etape ale procedurii de înregistrare.
D. Generarea și semnarea Formularului Standard de Înregistrare în SGR - Comercianți
După parcurgerea pașilor anterior menționați, în cadrul contului de utilizator al Comerciantului veți putea accesa Secțiunea intitulată “Generare Formular Standard de Înregistrare în SGR - Comercianți”, în format pdf. Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți va trebui să fie generat și va fi completat automat cu datele deja introduse în contul de utilizator al Comerciantului.
Pentru înregistrarea în SGR este acceptabil doar Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți pus la dispoziția Comercianților care au obligația de a se înregistra în SGR de către RetuRO.
Vă rugăm să vă asigurați că Formularul Standard de Înregistrare în SGR - Comercianți generat este în mod corect completat cu cel puțin următoarele informații:
 1. datele de identificare ale Comerciantului a cărui înregistrare se realizează, inclusiv denumirea, sediul social, CUI, numărul de ordine în Registrul Comerțului.
 2. numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei de contact desemnate din partea Comerciantului în relația cu RetuRO,
 3. adresa şi suprafaţa fiecărei structuri de vânzare operate de Comerciant ca punct de desfacere, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. persoana de contact, adresa, numărul de telefon şi detaliile de acces ale punctului de preluare a ambalajelor returnate și orarul de funcționare al punctului de preluare,
 5. modalitatea anticipată de preluare a ambalajelor returnabile de la deţinători: manual sau prin echipamente de preluare,
 6. numărul de produse în Ambalaje SGR comercializate cu amănuntul pe piaţa naţională în anul calendaristic anterior,
 7. numărul de produse în ambalaje SGR pe care Comerciantul anticipează că îl va comercializa în anul calendaristic în care este transmisă notificarea de înregistrare,
 8. informații din care să rezulte dacă Comerciantul se încadrează la una dintre excepțiile enumerate în cuprinsul art. 17 din HG nr. 1074/2021.
Dacă se observă erori în cadrul Formularului Standard de Înregistrare – Comercianți generat, secțiunea „Furnizare informații” din contul de utilizator al Comerciantului trebuie reparcursă și actualizată în consecință, după care va trebui generat un nou formular pentru a reflecta cele mai recente date furnizate.
După ce Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți este generat și verificat în mod corespunzător de către Comerciant pentru a se asigura că datele conținute în acesta sunt corecte, acesta trebuie semnat electronic de către reprezentantul/reprezentații Comerciantului, prin atașarea la acesta a semnăturii electronice (simplă sau calificată). Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți permite aplicarea a până la patru (4) semnături electronice.
În cazul în care reprezentantul/reprezentanții Comerciantului dispun(e) de semnătură electronică calificată, semnarea Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți se va realiza prin aplicarea acestui tip de semnătură. În cazul în care reprezentantul/ reprezentanții Comerciantului nu dispun(e) de semnătură electronică calificată, poate fi folosită semnătura electronică simplă pusă la dispoziție de către RetuRO în cadrul respectivului parcurs de înregistrare.
În cazul în care reprezentantul/reprezentanții Comerciantului optează pentru folosirea semnăturii electronice simple puse la dispoziție de către RetuRO, este necesară urmarea instrucțiunilor oferite pe ecran ca urmare a bifării acestei opțiuni.
E. Încărcarea Formularului Standard de Înregistrare în SGR - Comercianți
În urma semnării Formularului Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți, acesta va trebui încărcat în contul de utilizator al Comerciantului în secțiunea dedicată intitulată “Încărcare Formular în vederea înregistrării în SGR”.
5. Confirmarea înregistrării în SGR
După ce Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți este încărcat cu succes în contul de utilizator al Comerciantului, înregistrarea Comerciantului în SGR este finalizată și pe ecran va fi afișat un mesaj automat de confirmare a înregistrării.
Data înregistrării este considerată a fi data la care Comerciantul a transmis corect şi complet documentaţia menționată în prezenta Procedură de înregistrare şi cea solicitată de RetuRO în condiţiile punctului 6 de mai jos după caz.
6. Solicitarea de completări sau clarificări de către RetuRO
Dacă este cazul, Comercianții sunt obligaţi să ofere clarificări, precum şi informaţiile solicitate de către RetuRo în legătură cu înregistrarea în SGR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării în acest sens de la RetuRo. Orice astfel de completări sau clarificări vor fi solicitate și furnizate în contul de utilizator al Comerciantului, și Comerciantul va fi notificat prin e-mail în acest sens.
7. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate RetuRO în contextul parcurgerii prezentei proceduri de înregistrare în SGR aparținând persoanelor fizice (inclusiv, dar fără a se limita la, datele necesare pentru deschiderea contului de utilizator, datele necesare pentru autentificarea în contul de utilizator, precum și datele cu caracter personal cuprinse în Formularul Standard de Înregistrare în SGR - Comercianți) vor fi prelucrate de către RetuRO în conformitate cu Politica de confidențialitate disponibilă la următoarea adresă www.returosgr.ro/politica-protection.
În cazul în care datele încărcate în contul de utilizator al Comerciantului, respectiv datele conținute în Formularul Standard de Înregistrare în SGR - Comercianți aparțin unor alte persoane fizice față de cele care au deschis contul de utilizator al Comerciantului sau care au semnat Formularul Standard de Înregistrare în SGR – Comercianți, reprezentantul/reprezentanții Comerciantului se obligă să aducă la cunoștința acestora modalitatea în care RetuRO prelucrează datele cu caracter personal, conform Politicii de Confidențialitate a RetuRO.