"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

e-factura image
Sistemul e-factura devine obligatoriu de la 01.01.2024 .

De la 1 ianuarie 2024, pentru toate tranzacțiile facute de contribuabili în relația B2B , raportarea va fi  obligatorie pentru facturi prin sistemul e-Factura .  
Termen de raportare este de cinci zile pentru facturile electronice și sancțiuni pentru nerespectarea sa, dar care se vor aplica abia din aprilie 2024.

De la 1 iulie 2024, e-Factura va deveni singurul canal prin care se vor mai putea transmite facturile către destinatari, orice altă formă a acestor documente urmând să fie lipsită de efecte fiscale.

Extinderea obligației de folosire a sistemului e-Factura pentru toate tranzacțiile derulate în relația B2B a fost stabilita prin legea 276/2023 .

Cine trebuie sa respecte aceasta obligativitate si sitemul e-facturare ?
In principal, de operatorii economici stabiliți în România . 


Va exista o perioadă de tranziție, între 1 ianuarie și 30 iunie 2024, fără aplicarea de sancțiuni până la 31 martie 2024 și, ulterior, avem trecerea la transmiterea obligatorie a facturilor numai prin e-Factura, în relația B2B, începând cu 1 iulie 2024.

Documentul abrogă, totodată, de la 1 ianuarie 2024, obligația referitoare la transmiterea facturilor în e-Factura doar pentru bunurile cu risc fiscal ridicat și o extinde la nivel general, în tranzacțiile B2B, pentru aproape orice fel de operațiune realizată de persoane impozabile stabilite în România.

Obligativitatea se va aplica pentru toate livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România conform art. 275, 278 și 279 din Codul fiscal. Sunt exceptate doar livrările de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) din Codul fiscal, unde sunt reglementate o serie de scutiri pentru exporturi sau alte operațiuni similare, pentru livrări intracomunitare și pentru transportul internațional și intracomunitar.

Obligația de a transmite facturile în e-Factura, de la 1 ianuarie 2024, revine următoarelor tipuri de entități:

  • pentru operatorii economici persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scopuri de TVA, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul e-Factura;

  • pentru operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul e-Factura este stabilit la cinci zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii (articolul LIX din Legea 296/2023).

Pentru nerespectarea acestui termen de raportare, amenda este diferențiată în funcție de mărimea contribuabililor:
  • de la 5.000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari;
  • de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii;
  • de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mici și pentru persoanele fizice.
Totuși, se prevede o perioadă de grație pentru nerespectarea termenului de raportare, aplicabilă tuturor contribuabililor, indiferent de mărimea lor, în intervalul 1 ianuarie - 31 martie 2024.

De la 1 iulie, sunt considerate facturi valabile, în relația B2B, doar cele transmise prin e-Factura. Amenzi pentru cei care înregistrează facturi în orice altă formă .

Cea mai importantă schimbare aplicabilă de la 1 iulie 2024 este că autoritățile vor considera drept facturi valabile numai facturile electronice transmise prin sistemul e-Factura. Practic, de la acel moment, contribuabilii care derulează tranzacții B2B vor fi obligați să dețină numai facturile originale sigilate de Ministerul Finanțelor în urma transmiterii lor în e-Factura.

„Prin excepție de la prevederile alin. (1) (al articolului 319 din Codul fiscal - n. red.), pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România (...)”, este prevederea trecută la punctul 49 al articolului III din Legea 296/2023 (termenul de intrare în vigoare din 1 iulie 2024 este trecut la articolul VII din aceeași lege).

Astfel, prevederea figurează la articolul 319 din Codul fiscal - exceptarea indicată în citat este de la regula actuală conform căreia „sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic”.

În același timp, se introduce o prevedere nouă în OUG 120/2021, aplicabilă tot de la 1 iulie 2024 (art. LXV, pct. 9, coroborat cu art. LXX din Legea 296/2023), conform căreia „Primirea și înregistrarea de către destinatarul - persoană impozabilă stabilită în România  a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără respectarea [obligației de transmitere în e-Factura], constituie contravenție și se sancționează  cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.”

e-Factura pentru nerezidenți, opțională

Pentru operatorii economici nestabiliți în România, aplicarea e-Factura va fi în continuare opțională, atât în relația B2B, cât și în cea B2G, noua lege precizând că ei trebuie să fie înregistrați în Registrul e-Factura. Nerezidenții vor fi înscriși în Registru începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care și-au exercitat opţiunea, prin procedura stabilită prin ordin al Fiscului.

Cum transmit o factura prin sistemul e-factura

Cod in loc de semnatura pentru saga .