"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

Majorarea mai multor amenzi din Legea contabilității incepind cu noiembrie 2023 image
Prin Legea 296/2023 , se majorareaza urmatoarele sancțiuni  :

 • deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate - amendă de la 2.000 la 20.000 lei (față de între 1.000 și 10.000 lei);

 • nerespectarea reglementărilor cu privire la aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație - amendă de la 4.000 la 10.000 lei (față de între 300 și 4.000 lei);

 • nerespectarea reglementărilor cu privire la: 
  • utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate; întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse - amendă de la 2.000 la 20.000 lei (față de între 300 și 4.000 lei);

 • nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii - amendă de la 3.000 la 6.000 lei (față de între 1.000 și 3.000 lei);

 • nerespectarea reglementărilor cu privire la depunerea declarației din care să rezulte că persoanele juridice n-au desfășurat activitate, respectiv a înștiințării privind alegerea unui exercițiu financiar diferit de cel calendaristic - amendă de la 1.000 la 1.500 lei (față de între 100 și 200 lei);

 • nerespectarea reglementărilor cu privire la efectuarea inventarierii - amendă de la 3.000 la 20.000 lei (față de între 400 și 5.000 lei);

 • prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare - amendă de la 1.000 la 3.000 lei (față de între 200 și 1.000 lei);

 • nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, inclusiv cele consolidate - amendă de la 2.000 la 10.000 lei (față de între 400 și 5.000 lei);

 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale - amendă de la 1.000 la 5.000 lei (față de între 400 și 5.000 lei);

 • nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea și depunerea în termenul legal, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, a raportului administratorilor, a raportului de audit sau a raportului comisiei de cenzori și a raportului privind plățile către guverne, în cazul situațiilor financiare anuale, respectiv a raportului consolidat al administratorilor, a raportului de audit și a raportului consolidat privind plățile către guverne, în cazul situațiilor financiare anuale consolidate 

 1.  amendă de la 1.000 la 3.000 lei (față de între 300 și 1.000 lei), dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare
 2. amendă de la 2.000 la 4.000 lei (față de între 1.000 și 3.000 lei), dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare 
 3. amendă de la 3.000 la 5.000 lei (față de între 1.500 și 4.500 lei), dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

     Astfel, amenzile prevăzute la articolul 42 din Legea contabilității rămân toate la cuantumurile actuale.

Atentie !
Conform legii nr 296/2023 amenzile contabile nu mai pot fi plătite, în termen de 15 zile, la jumătate din cuantumul lor minim, începând din 11 noiembrie 2023.