"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

Monografie contabila si explicatii pentru subventii image

Subvenții sau împrumuturi nerambursabile pot fi legate de cifra de afaceri, de acoperirea unor cheltuieli, de acoperire a unor diferențe de preț,adică subvenții pentru exploatare sau pot fi subvenții sau împrumuturi nerambursabile pentru investiții.

Subvențiile pentru exploatare pot fi acordate pentru utilizarea în exercițiul curent sau pentru utilizarea lor pe durata mai multor exerciții.

Din documentul semnat de părți ( contractul de finantare ) , ar trebui să rezulte pentru ce anume se acordă și pentru ce perioadă, altfel, dacă nu se specifică ar trebui să aplic raționamentul profesional pentru modul de contabilizare a lor.

De ce contează dacă subvențiile de exploatare sunt pentru exercițiul fiscal curent sau și pentru perioade viitoare? 
Pentru că în funcție de asta se înregistrează direct pe venituri din exploatare sau pe venituri în avans cu trecerea lor ulterioară pe venituri din exploatare.
O excepție, din punct de vedere al contabilizării și TVA, o constituie subvențiile legate de preț.

Subvențiile pentru investiții sunt la rândul lor acordate în baza unor documente, contracte de finanțare nerambursabilă, acorduri, decizii, contracte de donație, etc. și privesc activitatea de investiții a entității. Acestea nu se reflectă niciodată în venituri la momentul constatării lor.

Subvențiile se înregistrează în contabilitate prin contul 445 “Subvenții”.
Cele din exploatare se înregistrează pe venituri din exploatare folosind contul 741 “Venituri din subvenții de exploatare” iar cele pentru investiții prin contul printr-un cont special 475 – “Subvenții pentru investiții”, urmând ca, ulterior, din acest cont, să fie transferate asupra conturilor de venituri – mai exact să fie transferate în conturile 7582 și/sau 7584 ori 7588 în funcție de tipul subvenției.

Exemplu 1 :
Subvenții pentru exploatare
Una din cele mai cunoscute subvenții de exploatare este cea primită pentru angajarea șomerilor.
Subvenția
se acordă în baza unei convenții scrise încheiate cu ANOFM.
Se acordă lunar la nivelul indicatorului social de referință.

Cum înregistrez în contabilitate?
4451 “Subvenții guvernamentale”=7414 “Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

4371 “Contribuția unității la fondul pentru șomaj”=4451 “Subvenții guvernamentale”

suma datorată de societate la acest fond, la nivelul sumei celei mai mici dintre cele două

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate


Exemplu 2 :
Subventia de exploatare . 
Se primeste  o subvenție de exploatare pentru acoperirea costurilor legate de amenajarea terenurilor. Conform contractului de finantare încheiat, societatea are obligația de a efectua lucrările de amenajare a terenului în decursul unui an.
Convenția se încheie la data de 01 mai 2013.
În această situație se remarcă faptul că subvenția poate fi înregistrată fie pe venituri integral dacă lucrările de amenajare se pot efectua în anul primirii ei, sau se pot înregistra pe venituri în avans cu trecerea pe venituri din exploatare, dacă nu cunosc rezonabil sau dacă nu am certitudinea că pot efectua amenajările în decursul anului curent și o parte din ele pot fi efectuate și la începutul anului următor.
Cum înregistrez în contabilitate?
Stiu  cu certitudine că lucrările le pot efectua integral la în exercițiul curent.
4451 “Subvenții guvernamentale”=7413 “Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate


Dacă nu știu când se vor finaliza lucrările, în anul curent sau în cel viitor dar nu mai târziu de data convenită

4451 “Subvenții guvernamentale”=472 “Venituri înregistrate în avans”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate

472 “Venituri înregistrate în avans”=7413 “Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli”La nivelul sumelor aferente pății din lucrare efectuate deja în exercițiul curent

Ce sunt subvențiile legate de preț? 
Ei bine acestea sunt un caz aparte și au un tratament fiscal distinct, mai ales în partea legată de TVA.

Definiția lor este dată cel mai bine în codul fiscal.
Aceste subvenții legate de preț sunt acelea care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) subvenţia este concret determinabilă în preţul bunurilor şi/sau al serviciilor, respectiv este stabilită pe unitatea de măsură a bunurilor livrate şi/sau a serviciilor prestate, în sume absolute sau procentual;
b) cumpărătorii trebuie să beneficieze de subvenţia acordată furnizorului/prestatorului, în sensul că preţul bunurilor/serviciilor achiziţionate de aceştia trebuie să fie mai mic decât preţul la care aceleaşi produse/servicii s-ar vinde/presta în absenţa subvenţiei.


Ce este important legat de subventia legata de pret ? 

In actele încheiate între părți trebuie să existe : 
  • clar stipulat cât din prețul de vânzare este subvenție – indiferent că aceasta este stabilită ca procent din prețul de vânzare sau că este stabilită ca sumă absolută din prețul de vânzare 
  • și că beneficiarul livrării (clientul final) trebuie să beneficieze de subvenție în mod direct în sensul în care prețul ce-l va plăti furnizorului să fie mai mic decât dacă nu ar exista subvenția.
Exemplu cel mai usor este cel al prețului gigacaloriei pentru energie termică livrată populației.
Aceasta este subvenționată de la bugetul local.
 Spre exemplu FIRMA X are un preț al gigacaloriei de 1000 lei/UM dar pentru energia termică livrată populației primește o subvenție de 550 lei/UM – adică din 1000 lei/UM RADET va încasa 450 lei/UM de la populație și 550 lei/UM de la bugetul local.

Cum contabilizez o astfel de situație? 
Emit o factură către unitatea administrativ-teritorială, entitatea ce se obligă la plata subvenției

4111 “Clienți”

=

7411 ““Venituri din subvenții de exploatare aferente CA”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate. adică 550 lei/UM x UM livrate populației

4111 “Clienți”

=

4428 “TVA neexigibil”TVA corespunzător sumei subvenției. Înregistrarea ca TVA neexigibil se face indiferent de faptul că se aplică sau nu sistemul de TVA la încasare, fiind o excepție de la regula generală privind exigibilitatea TVA
5121 “Conturi la bănci în lei”

=

4111 “Clienți”Cu suma efectiv încasată
4428 “TVA neexigibil”

=

4427 “TVA colectat”Cu partea de TVA corespunzătoare sumei subvenției de preț încasate

Subvențiile pentru investiții
Cele mai multe cazuri sunt pentru investiții, indiferent ce au accesat programe guvernamentale (ajutorul de MINIMIS) sau fonduri europene.

Două exemple legate de modul de contabilizare a subvențiilor : 
  • împrumuturilor nerambursabile 
  • sau 
  • donațiilor pentru investiții.
Exemplu : donații. 
O persoană fizică donează societății la care este acționar o clădire pentru birouri și terenul aferent evaluând bunurile prin actul notarial de donație astfel: clădirea la 50,000 lei și terenul la 10,000 lei.
Cum se înregistrează în contabilitate?
2111 “Terenuri”=4753 “Donații pentru investiții”Cu suma evaluată a donației – pentru teren
212 “Clădiri”=4753 “Donații pentru investiții”

Cu suma evaluată a donației – pentru clădire


Când se face trecerea pe venituri a subvenției?
Lunar, la nivelul sumei amortizării. Dacă amortizarea lunară a clădirii este în sumă de 1000 lei, voi înregistra lunar astfel:
6811 “Cheltuieli cu amortizarea”=2812 “Amortizarea clădirilor”Cu suma lunară a amortizării clădirii
concomitent voi înregistra  


4753 “Donații pentru investiții”=7582 “Venituri din donații, subvenții primite”cu o sumă egală cu amortizarea bunului primit ca donație

Exemplu : fonduri nerambursabile. 
O firma semnează cu o autoritate un contract de finanțare nerambursabilă pentru achiziția unor utilaje și echipamente de lucru în următoarele condiții:
Valoarea totală a utilajelor, fără TVA este 100,000 lei din care 90% se vor finanța printr-un împrumut nerambursabil și 10% se va achita de către entitate.
Împrumutul nerambursabil se va achita în termen de X de zile de la data depunerii transei de rambursare si validarea acesteia .
Utilajele au o durată de utilizare de 10ani și se pun în funcțiune în luna achiziției.
Deci vom avea ca date de intrare așa:
– valoare utilaje/echipamente = 100,000 lei
– valoare finanțată = 100,000 lei x 90% = 90,000 lei
– valoare achitată de beneficiarul împrumutului = 100,000 lei x 10% = 10,000 lei
– durata de utilizare normală 10 ani = 120 luni, amortizarea lunară = 100,000 lei /120 luni = 833,34 lei

Cum înregistrez în contabilitate?
4452 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții”=4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții”

la nivelul sumei lunare a subvenției așa cum rezultă din actele încheiate

5121 “Conturi la bănci în lei”=4451 “Subvenții guvernamentale”

cu suma subvenției efectiv încasate

2131 “Utilaje și echipamente tehnologice”=404 “Furnizori pentru investițiicu c/v facturii primite de la furnizori (fără TVA) pentru echipamente
4426 “TVA deductibil”=404 “Furnizori pentru investiții”cu TVA facturat pentru echipamente

Când se face trecerea pe venituri a subvenției?
Lunar, la nivelul sumei din amortizare corespunzătoare împrumutului nerambursabil.
Pe datele de mai sus am avea așa: amortizare lunară = 833,34 lei – partea corespunzătoare împrumutului nerambursabil este 833.34 lei x 90% = 750.01 lei, sumă ce va trece pe venituri lunar
6811 “Cheltuieli cu amortizarea”=2813 “Amortizarea echipamentelor și utilajelor”Cu suma lunară a amortizării clădirii
concomitent voi înregistra  


4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții”=7584 “Venituri din subvenții pentru investiții”cu o sumă egală cu partea din amortizare a bunului achiziționat din împrumut nerambursabil


Veniturile din conturile 7582, 7584 și 7588 intra sau nu intra in baza impozabila a impozitului pe profit sau impozitului microintreprinderilor ?

Au intrat în baza de calcul a impozitului pentru veniturile microîntreprinderilor până la 31/12/2013 insa de la data de 01/01/2014 acestea nu se includ în baza de impozitare pentru acest impozit dar nici alte tipuri de subvenție – nici cele de exploatare și nici cele pentru investiții.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, toate subvențiile sunt venituri impozabile.