"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA"pentru : 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online . Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de la 2lei/Declaratia transmisa (valabil pt ab pe 12 luni)+30zile Gratuit. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real . Pret de la 10LEI/luna(valabil pt ab pe 12 luni)+30zile Gratuit. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA "

Dividendele primite de persoanele fizice sunt impozabile și există anumite costuri și obligații asociate cu acestea.

 • Ce inseamna dividende distribuite, dividende platite? 
Dupa inchiderea anului (in cazul dividendelor anuale) sau trimestrului (in cazul dividendelor trimestriale), se intocmeste o hotarare AGA sau o decizie a asociatului unic prin care se poate decide repartizarea profitului sub forma de dividende sau profitului ramane nerepartizat.
In cazul deciziei de repartizare, se mentioneaza suma care urmeaza a fi repartizata ca dividende distribuite sau dividendele repartizare .
In momentul acesta dividendele nu sunt platite efectiv asociatilor urmad sa se achite impozitul pe dividende ce va repezenta stopaj la sursa ( se retine si plateste de care entitate ) dupa care se pot plati dividendele catre asociat si de abia acum putem discuta de dividende platite sau ridicate .
Dividendele distribuite sau repartizate reprezinta dividende brute - impozitul = divindede nete si acestea sunt platite asociatului .

 • Cota de impozit, plata si declararea acestuia .
Cota de impozit pe dividende in 2022 este 5%, la fel ca in anul 2020 cit si in anul 2019 .      
Impozitul se retine prin stopaj la sursa si se plateste la stat (ANAF) de catre entitatea(firma) care acorda dividendele .
Entitatea (firma) il declara prin declaratia 100 ( cod 604 impozit pe venitul distribuite PF ) la buget(ANAF) si apoi anual, in declaratia 205, pe CNP-ul fiecarei persoane.
Impozitul se plateste de catre entitatea(firma) la buget pana in 25 a lunii urmatoare platii dividendelor.
Atentie : A nu se uita de perechea declaratia 100 ( cod 604 impozit pe venitul distribuite PF ) cu declaratia 205 pe  CNP-ul fiecarei persoane care termen de regula sfirsitul lunii februarie anul urmator .
         In cazul dividendelor distribuite dar neplatite, se plateste impozitul pana pe 25 ianuarie a anului urmator, obligatoriu.
Chiar daca nu ai incasat dividendele, daca ele au fost distribuite ( repartizate) , impozitul va trebui platit la inceputul anului urmator .

 • Contributia la sanatate cand se datoreaza? 
        Contributia la sanatate nu se datoreaza decat daca venitul din dividende , fie singur daca persoana nu are alte venituri, fie cumulat cu alte venituri pe care le obtine, depaseste plafonul stabilit de lege .
In anii 2019 - 2022 daca suma veniturilor depaseste 12 salarii minime, contributia la sanatate se calcual astfel :
Anul 2019 
Salariul minim a fost 2080 lei iar plafonul se stabileste 12salarii * 2080lei = 24.960 lei .
Persoana fizica obtine venituri din divindede sau alte venituri ( se exclud veniturile din salarii ) care cumulate sunt : 
 • mai mici decit plafonul de 24.960 lei atunci NU datoreaza CASS (sanatatea ) . 
 • mai mari decat plafonul de 24.960 lei, atunci DA datoreaza CASS ( sanatatea ) datorita faptului ca veniturile depasesc plafonul , astfel ca suma fixa ( de plata ) este de 10% * 24.960 lei = 2.496 lei.
Anul 2020
Salariul minim a fost 2230 lei iar plafonul se stabileste 12salarii * 2230lei = 25.760 lei .
Persoana fizica obtine venituri din divindede sau alte venituri  ( se exclud veniturile din salarii ) care cumulate sunt : 
 • mai mici decit plafonul de 25.760 lei atunci NU datoreaza CASS (sanatatea )
 • mai mari decat plafonul de 25.760 lei, atunci DA datoreaza CASS ( sanatatea ) datorita faptului ca veniturile depasesc plafonul , astfel ca suma fixa ( de plata ) este de 10% * 25.760 lei = 2.576 lei.
Anul 2021
Salariul minim a fost 2300 lei iar plafonul se stabileste 12salarii * 2300lei = 27.600 lei .
Persoana fizica obtine venituri din divindede sau alte venituri ( se exclud veniturile din salarii ) care cumulate sunt : 
 • mai mici decit plafonul de 27.600 lei atunci NU datoreaza CASS (sanatatea )
 • mai mari decat plafonul de 27.600 lei, atunci DA datoreaza CASS ( sanatatea ) datorita faptului ca veniturile depasesc plafonul , astfel ca suma fixa ( de plata ) este de 10% * 27.600 lei = 2.760 lei.
Anul 2022
Salariul minim a fost 2550 lei iar plafonul se stabileste astfel 12salarii * 2550lei = 30.600 lei .
Persoana fizica obtine venituri din divindede sau alte venituri ( se exclud veniturile din salarii ) care cumulate sunt : 
 • mai mici decit plafonul de 30.600 lei atunci NU datoreaza CASS (sanatatea )
 • mai mari decat plafonul de 30.600 lei, atunci DA datoreaza CASS ( sanatatea ) datorita faptului ca veniturile depasesc plafonul , astfel ca suma fixa ( de plata ) este de 10% * 30.600 lei = 3.060 lei.
Anul 2023
Salariul minim este fost 3000 lei iar plafonul va avea mai multe praguri si se stabileste astfel :
 1. plafon 1 = 6 salarii * 3000lei = venituri sub 18.000 lei .
 2. plafon 2 = 6 salarii * 3000lei = venituri intre 18.001 lei - 36000 lei .
 3. plafon 3 = 12 salarii * 3000lei = venituri intre 36.000 lei -72000 lei . 
 4. plafon 4 = 24 salarii * 3000lei = peste 72.001 lei .
Persoana fizica obtine venituri din divindede sau alte venituri ( se exclud veniturile din salarii ) care cumulate se incadresaza astfel : 
 • plafonul 1 - venituri sub 18.000 lei atunci NU datoreaza CASS (sanatatea )
 • plafonul 2 - venituri intre 18.001 lei dar care nu depasesc 36000 lei , atunci DA datoreaza CASS ( sanatatea ) datorita faptului ca veniturile depasesc plafonul , astfel ca suma fixa ( de plata ) este de 10% * 18.000 lei = 1.800 lei.
 • plafonul 3 venituri intre  36.001 lei dar care nu depasesc 72000 lei , atunci DA datoreaza CASS ( sanatatea ) datorita faptului ca veniturile depasesc plafonul , astfel ca suma fixa ( de plata ) este de 10% * 36.000 lei = 3600 lei.
 • plafonul 4 - venituri peste 72001 lei , care depasesc plafonul , astfel ca suma fixa ( de plata ) este de 10% * 30.600 lei = 7.200 lei.

 • Persoanele care sunt salariate mai datoreaza CASS la dividende daca depasesc plafonul? 
Sanatatea ( CASS )  se datoreaza la depasirea plafonului, indiferent daca persoana are sau nu calitatea de salariat .
Veniturile din salarii nu intra atunci cind stabilim valoarea plafonului .
Daca persoana fizica are venituri din salarii si alte venituri ( dividende , chirii etc ) valoarea plafonului nu va fi influentata de veniturile din salarii acestea se exclud .

 • Dividendele se pot plati anual sau trimestrial in functie de cum se hotareste prin hotararea  AGA .
Daca se hotarareste sa se repartizeze dividende in timpul anului atunci va trebui sa se intocmeasca situatii financiare intermediare si sa se efectueze inainte inventarierea patrimoniului.

 • Ce restrictii exista la plata dividendelor sau ce se intampla daca nu se platesc ? 
In cazul in care entitatea (firma) nu poate plati dividendele asociatilor din diverse motive , lipsesc resursele financiare , sau practic, nu au suficienti bani in conturi sau in casierie , din diverse motive sau alte situatii.
Entitatea ( firma ) repartizeaza dividende total sau partial in functie de resursele financiare care trebuie sa acopere impozitul pe dividende ce va fi declarat prin declaratia 100 cel tarziu pina la 25 ale lunii urmatoare iar dividendele nete ( dividend brut - impozit = dividende nete ) le va plati uterior fara sa existe un termen exact sau precis .

 • Termenul pentru a retrage dividende?   
Pentru a retrage dividende se presupune ca acestea au fost repartizate , au fost intocmite si aprobate situatiilor financiare intermediare sau anualer si o data cu aceastea , aprobarea repartizarii profitului.
Daca procedura a fost indeplinita adica au fost depuse situatiilor financiare intermdiare sau anuale , impozitul pe dividende a fost stabilit si inregistrat se poate face plata dividendelor nete ( dividend brut - impozit = dividende nete ) insa plata lor nu este conditionata de depunerea declaratiei 100 cu impozitul pe dividende ( acesta trebuie depusa la termen ) si nici de plata impozitului pe dividende ( daca nu se plaste la termen va aduce penalitati de intarziere si dobinzi ) .
 • Datoreaza CASS la dividende si venituri din alte surse daca asociatul este pensionar ?
A existat o scutire in trecut insa acum NU  mai este prevazuta in Codul fiscal o scutire de la plata sanatatii ( CASS )  pentru asociatii pensionari care obtin venituri din dividende si din alte surse peste plafonul de 12 salarii minime pe economie.

 • Carui regim fiscal se supun ,dividendele mai vechi nerepartizate ? Celui din anul inregistrarii profitului sau celui din anul distribuirii?
Din perspectiva entitatii ( firmei ) , dividendele se supun acelui regim fiscal din anul distribuirii in ce priveste impozitul .
Insa  daca exista ghinionul ca pina sa repartizati ( a fost amanata repartizata din lipsa fondurilor din diverse motive ) sunteti instintati ca urmeaza sa se efectueze control de fond atunci organul fiscal va "repartiza fortat " in anii care a fost obtinut profiTul .
Acesta situatie poate sa ne afecteze in mai multe feluri :
daca pentru anii respectivi impozitul pe dividende a fost mai mare fata de cum e acum ( Din 2019 pina in dec 2022 a fost 5% iar de din 2023 impozitul pe dividende este  8% ) .
Atentie profitul din ultimul trimiestru al anului 2022 se calculeaza cu 8% pentru ca bilantul anual se depune in 2023 .
- se vor plati penalitati de nedeclarare ( pot sa fie anulate 75% din ele daca se face cerere si daca se plateste tot debitul stabilit de organul fiscal in termenul stabilit de acesta ) .
se vor plati penalitati simple si dobanda la impozitul pe dividende stabilit de organul fiscal in urma controlului de fond .  

 • In ce perioada de timp trebuie sa depui situatiile financiare interimare daca repartizezi dividende trimestrial ?
Situatiile financiare interimare se depun in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor conform OMFP 3067/2018 .
Daca, de exemplu, vrei sa depui situatii financiare intermediare pe trimestrul 1 2022 si intocmesti hotararea AGA in 05 aprilie 2022, atunci in termen de 30 de zile de la aceasta data ai obligatia depunerii situatiilor.

 • Ce se intampla daca dividendele interimare din cursul anului depasesc la final de an suma care se putea distribui?
Pentru a nu ajunge la sfirsitul anului sa constatam ca am repartizat dividende mai mult decit profitul anului ar trebui sa fim ponderati cu repartizarea acestuia la inceputul anului .
Nu discutam acum de profitul pentru anii precedenti care se pot trasforma in dividende brute discutam de profitul din timpul anului si acesta situatie poate sa aparea in practica si se exista posibilitatea de regularizare.
Regularizarea sumelor repartizate in cursul exercitiului financiar trebuie sa aiba loc dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate si platite in plus in cursul anului ( exercitiului financiar ) se restituie in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.
Cei care au incasat dividende in timpul anului au obligatia de restituire iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun in acest scop .

 • Daca o persoana obtine venituri din dividende sub plafonul stabilit de lege are obligatia depunerii declaratiei unice?
Asa cum am mai spus mai sus la cum stabilim contributia la sanatate si cand se datoreaza , in aceasta situatia nu exista obligatia depunerii declaratiei unice pentru ca veniturile din dividende sunt sub plafon .

 • Ce obligatii are o persoana care incaseaza dividende in cursul anului ce depasesc plafonul stabilit de lege ?
Daca veniturile oblitnute in cursul anului atat din dividendele cit si din alte surse depasesc plafonul legal  asociatul are obligatia depunerii declaratiei unice in termen de 30 zile de la depasirea plafonului.
Potrivit art. 174 din Codul fiscal, alin. (10) persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate si/sau sa realizeze venituri, din cele prevazute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe tara garantat in plata, este cel in vigoare la data depunerii declaratiei.
 • ,,,  
dividendele primite de persoanele fizice vin cu avantaje si dezavantaje image