"LUCREAZA CU NOI si NU AI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA"pentru : 1. Trimiterea catre anaf a declaratiilor fiscale online . Activeaza serviciul si beneficiaza de pret de la 5lei/Declaratia transmisa (valabil pt ab pe 12 luni)+90zile Gratuit. 2. Gestionarea SPV ( Spatiul Privat Virtual-ANAF ) si transferarea tuturor documentelor emise catre mailul prestabilit in timp real . Pret de la 10LEI/luna(valabil pt ab pe 12 luni)+90zile Gratuit. "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA "

DECLARaTIA 406 - IMPLEMENTARE SAF-T: CE DATE RAPORTaM SI CUM IN NOILE DECLARATII CERUTE DE ANAF  image
Declaratia 406 (D406) – ce este?

Declaratia 406 SAF-T este un standard de audit care vizeaza transferul electronic de date contabile de la firme catre autoritatile fiscale.
Fisierul standard de control fiscal (SAF-T) este transmis de catre contribuabili in format electronic catre autoritatile fiscale, prin intermediul D406.

Ce presupune SAF-T?

Prin SAF-T se marchează un moment de revoluționare a modului în care companiile își raportează datele financiar-contabile la ANAF odată cu introducerea, de la 1 ianuarie, a fișierului standard de control fiscal (SAF-T).

Noua declarație 406 presupune raportarea la Fisc (Anaf) a tuturor datelor din contabilitatea unei firme ,încasările , plățile , produsele aflate în stoc , taxele plătite , facturile catre clienti și facturile de la furnizori cele primite, înregistrările contabile si alte informatii .) într-un mod standardizat, care trebuie să respecte întocmai schema tehnică impusă de autoritatea fiscală.

Aceasta declaratie 406 este mult mai rea si mai greu de facut decit declaratia 394 ( corespondentul tva ului raportat prin declaratia 300 ) pentru ca daca trebue sa rectifici declaratia 406 din luna aprilie 22 de ex va trebuie sa depui rectificativa pt toate declaratiile 406 depuse pina la zi .

Depunerea SAF-T se face prin declaratia 406 care neceseita  multe resurse la nivel de firma și este un proces de durată .

Entitatile care au de facut raportari prin SAF-T si au un volum foarte mare de informații vor face o raportare brută a datelor din programele de contabilitate iar acesta raportare care transmite infomratii brute nu garantează obligatoriu că informațiile care ajung la ANAF sunt suficiente și corecte .


Procesul de analizare și identificare, la nivel de companie, a informațiilor cerute de Fisc prin declarația 406, durează între zece și 14 săptămâni, iar acest termen este aplicabil în varianta optimistă în care nu există modificări sau calibrări suplimentare de făcut. În practică, cu cât activitatea unei firme este mai complexă, iar companiile utilizează mai multe sisteme informatice pentru evidențele interne, cu atât procesul este unul mai de durată. Acest lucru se întâmplă pentru că firmele trebuie să identifice exact unde țin informațiile despre taxe, clienți, furnizori, stocuri, tranzacții, facturi și nu numai (și sub ce formă) și apoi să găsească soluția pentru a putea extrage lunar sau trimestrial (sau la alte intervale, în funcție de perioada fiscală care li se aplică) aceste informații pentru a completa și transmite declarația 406. În plus, lucrurile se pot complica destul de mult în eventualitatea în care contabilitatea este externalizată parțial sau total. După procesul de analiză, urmează etapa de implementare efectivă a sistemului, care presupune colectarea propriu-zisă a datelor respective, verificarea lor și încărcarea lor în formatul digital al declarației 406.

Acest proces de colectare și verificare poate fi destul de laborios și poate necesita implicarea unor resurse costisitoare pentru a se asigura că datele sunt corecte și complete. De asemenea, este important să se urmărească și eventualele modificări ale legislației fiscale, astfel încât declarația 406 să fie întocmită în conformitate cu noile cerințe legale.

În general, depunerea SAF-T este un proces complex și de durată, care necesită o pregătire atentă și o planificare riguroasă din partea companiilor. În plus, este important ca acestea să aibă la dispoziție resursele necesare pentru a se asigura că declarația 406 este întocmită în mod corespunzător și în timp util, pentru a evita eventualele penalități și sancțiuni din partea Fiscului.

Firmele care au activitate complexa si care folosesc mai multe programe de evidenta vor aveam o problema de a pregati si transmite declaratia 406 .

SAF-T – ce este fisierul standard de control fiscal?

Raportarea SAF-T are rolul principal de a standardiza transferul de informatii intre autoritatile fiscale si contribuabili. SAF-T presupune raportarea periodica a unui set de informatii care faciliteaza autoritatilor fiscale accesul la date din evidenta contabila si fiscala ale contribuabililor, stocate si prelucrate in mediul online.
Astfel, SAF-T este un fisier in format electronic, de tip XML, care contine date extrase automat din sistemele informatice ale contribuabililor, exportate si stocate intr-un format standardizat.

Ce beneficii ofera raportarea fiscala standardizata?

Prin intermediul fisierului standard de control fiscal (SAFT), autoritatile fiscale romane au posibilitatea sa stabileasca conformitatea fiscala a contribuabililor. Printre altele, scopul inspectiilor consta in verificarea corelarii datelor din declaratiile fiscale si a celor din evidenta contabila si fiscala ale contribuabililor, inclusiv informatiile din fisierul SAFT.

Prin urmare, noul standard de raportare fiscala vizeaza reducerea deficitului de colectare a TVA-ului si digitalizarea inspectiilor fiscale.

Cine depune SAF-T?

Contribuabilii obligati sa depuna Declaratia 406 si data la care raportarea SAFT devine obligatorie, in functie de categoriile de contribuabili:

Contribuabili mari – au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2022;
Contribuabili mijlocii – au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2023;
Contribuabili mici – au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2025;

Prin exceptie – institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, institutiile financiare si societatile de asigurare / reasigurare, incadrate la data de 31 decembrie 2021, care au obligatia sa depuna Declaratia 406 incepand cu 1 ianuarie 2023.

SAF-T ANAF – termen de transmitere pentru Declaratia 406 catre fisc (Anaf) .

Raportarea SAF-T catre ANAF se face in format electronic, iar data limita de transmitere este:

  • Ultima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei de raportare, respectiv luna / trimestrul, dupa caz, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile Stocuri si Active;
  • La termenul de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar, in cazul sectiunii Active;\
  • La termenul stabilit de organul fiscal central, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii, in cazul sectiunii Stocuri.
Care este perioada de gratie pentru revizuirea Declaratiei 406 - Declaratia SAF-T ?

In situatia in care dosarul SAF-T nu este depus in termenul legal sau raportarea este facuta incorecta / incompleta, vor fi suportate penalitati de nerespectare, exceptie facand situatia in care dosarul SAF-T este corectat pana la anumite termene limita stabilite de catre ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala).


Astfel, contribuabilii beneficiaza de o perioada de gratie, dupa cum urmeaza:

  • 6 luni pentru prima raportare, 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare – pentru contribuabilii care au obligatia sa transmita lunar dosarul SAF-T
  • 3 luni pentru prima raportare – pentru contribuabilii care au obligatia sa transmita trimestrial dosarul SAF-T
Pentru fiecare situatie de mai sus, perioada de gratie se calculeaza incepand cu ultima zi calendaristica a perioadei de raportare pentru care aceasta se acorda, din momentul in care obligatia de transmitere devine efectiva pentru respectivul contribuabil.

Ce rol are raportarea fiscala prin Declaratia 406 SAF-T ?

Raportarea SAF-T, prin Declaratia 406, standardizeaza transferul de informatii intre autoritatile fiscale si contribuabili si presupune raportarea periodica a unui set de informatii. In acelas timp, D406 ofera autoritatilor accesul la date din evidenta contabila si fiscala ale contribuabililor, stocate si prelucrate in mediul electronic