"LUCRATI CU NOI si NU AVETI NEVOIE DE SEMNATURA ELECTRONICA" "DIGITALIZAREA MAI APROAPE DE DUMNEAVOASTRA - SIMPLU SI RAPID"

achizitii intracomunitare de bunuri second hand si care sunt obligatiile fiscale pentru cumparator image
Se achizitioneaza dintr-o tara afliata EU de ex Germania un bun second hand in valoare de x euro. Atat cumparatorul cat si societatea vanzatorul din germania sunt platitori de TVA.

Care este tratamentul fiscal aplicat si ce declaratii se depun?

Pentru aplicarea in Romania a unui tratament fiscal corect din punct de vedere al TVA, trebuie avut in vedere regimul fiscal aplicat de catre furnizorul din Germania conform mentiunii inscrise in factura emisa pe numele cumparatorului din Romania.

Acest regim poate fi:

  • regimul normal, in sensul ca furnizorul din Franta efectueaza o livrare intracomunitara de bunuri scutita de TVA in Franta deoarece primeste din partea cumparatorului din Romania un cod valid de TVA. Prin comunicarea acestui cod, cumparatorul din Romania si a asumat responsabilitatea platii TVA in Romania pentru achizitia efectuata. In acest caz, operatiunea reprezinta pentru cumparatorul din Romania o achizitie intracomunitara de bunuri impozabila in Romania prin aplicarea regimului de taxare inversa prin formula contabila 4426 = 4427.
Obligatia de plata TVA este reglementata prin art. 308 "Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare" alin. (1) din Codul fiscal
" (1) Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este obligata la plata taxei."

Pentru achizitia impozabila in Romania, cumparatorul din Romania are urmatoarele obligatii:
sa aplice regimul de taxare inversa prin formula contabila 4426 = 4427 utilizand cota standard TVA asupra bazei de impozitare TVA determinata in lei prin utilizarea cursului de schimb valutar in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor ca data a exigibilitatii TVA;

Sa raporteze valoarea achizitiei, atat prin decontul de TVA cod 300 la randul 5 si 20 cu report la randul 5.1 si 20.1  . Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara, cat si prin declaratia informativa cod 390 VIES cu simbolul A, in baza formularului reglementat prin O.M.F.P. nr. 705 din 11 martie 2020 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".

  • regimul special second hand prin care furnizorul din Franta colecteaza TVA pentru autoritatea fiscala din Franta prin aplicarea cotei TVA din Franta la marja sa de profit
Aceasta operatiune este o achizitie intracomunitara de bunuri deoarece bunul este expediat/transportat de pe teritoriul Frantei pe teritoriul Romania, dar achzitia efecutata de catre persoana impozabila din Romania este o achizitie neimpozabila in Romania conform prevederilor art. 268 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal aplicabil in Romania "Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania: ....c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si de antichitati, in sensul prevederilor art. 312, atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art. 313 si 326 din Directiva 112, sau vanzatorul este organizator de vanzari prin licitatie publica, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru furnizor, conform regimului special, in sensul art. 333 din Directiva 112; "
Conform definitiei de la art. 312 "Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati", lit. d) bunurile second-hand sunt acele bunuri care pot fi refolosite in starea in care se afla" (1) In sensul prezentului articol: .g) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in normele metodologice; ".

Valoarea acestei achizitii neimpozabile in Romania se raporteaza de catre cumparatorul din Romania doar prin decontul de TVA cod 300, la randul 30 Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, fara a se raporta, nici prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES, dar nici prin declaratia informativa cod 394.

In concluzie, tratamentul fiscal aplicabil achizitiei intracomunitare de bunuri care are locul in Romania este conditionat de tratamentul fiscal aplicat de catre vanzator pentru livrarea intracomunitara efectuata care are locul in Germania (locul de pe teritoriul caruia bunurile sunt expediate/transportate).

Asa cum se poate constata, nu este relevant faptul ca acel bun nu mai este nou, relevant fiind regimul fiscal aplicat de catre vanzatorul intracomunitar.

Regimul special second hand prin colectarea TVA la marja de profit poate fi aplicat doar de catre un revanzator.

Exemplu concret . 
La achizitia unui bun la care a fost aplicat regimul special second hand prin colectarea TVA la marja de profit ramane in proprietatea cumparatorului o vreme pentru a fi folosit in interesul lui  iasa din proprietatea firmei prin casare sau probabil prin revanzare . 

1. Intrarea bunului . 
Daca acel bun in situatia de fata are inscris pe factura faptul ca a fost aplicat regimul special second hand prin colectarea TVA la marja de profit, TVA nedeductibil iar acel bun ramane in proprietatea firmei .
Achizitia se declara doar in decontul de tva la randul 30 Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, fara a se raporta, nici prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES, dar nici prin declaratia informativa cod 394 . 

Daca bunul achitionat este un autoturismsi si este al doilea( n+1) si la care a fost  aplicat regimul special second hand prin colectarea TVA la marja de profit, TVA nedeductibil , adica bunul in Romania este neimpozabil din punct de vedere al TVA NU mai aplicam regula de nedeductibilitate aTVA de 50% din acesta pentru ca tva e zero ( operatiune neimpozabila din punct de vedere al TVA ) .

 2. Iesirea bunului . 

A) In cazul in care autoturismul iasa din proprietatea firmei prin casare . 
Se plateste tva pentru valoarea rablei predata unei firme autorizate de valorificare a desurilor .

B) In cazul in care autoturismul iasa din proprietatea firmei prin vinzare . 
Se plateste TVA doar la marja de profit cu mentiunea de a se specifica pe factura faptul ca vanzarea este supusa " regimul special second hand prin colectarea TVA la marja de profit, TVA nedeductibil " 

C) In cazul in care autoturismul iasa din proprietatea firmei prin vinzare dar nu se specifica ca se aplica regimul special second hand se plateste tva la toata valoarea facturii . Se considera operatiune normala .